Logotyp
  StartsidanLokstalletKändisenUtbildningen
  Framgångsmodellen / Mål / Teamet / Mat & logi

Utbildningarna kördes fram till år 2007.
Gunde och Marie utbildade företagsledare och
personal i Framgångsmodellen:

Nå världsklass tillsammans
med Gunde Svan

Det är ingen slump att Gunde Svan är en av världens mest framgångsrika skidåkare. Målmedveten, förmåga att tänka annorlunda, förmåga att våga prova nytt och att arbeta efter att ingenting är omöjligt.

Det här kommer du att få träna på under våra utvecklingsdagar. Du kommer även att arbeta efter Gundes framgångsmodell. Du får ett verktyg som ger dej insikter hur en grupp skall sättas samman för att fungera optimalt.

Under intensiva Gundedygn får dina ledare och medarbetare arbeta med vilja, engagemang och motivation för att
förstå helheten som leder fram till målet.

 

.
GUNDE SVAN AB, LOKSTALLET, 780 50 VANSBRO TEL 0281-10 000 E-POST info@gundesvan.se